Zur aufrufenden Seite

60 MAL   ENNEA

Een Spill mit Bookstaaben un Wöör

 

 

 

Dit is een Spill, un dat geiht so: Dat Quadraat is in negen lütje Quadraate updeelt. In jedet steiht een Bookstaab. Ut diese Bookstaben kann een plattdüütschet Wort bild` weerden, un dit Woort, dat schölt ji finnen.
Butendem köönt ji noch anner plattdütsche Wöör bilden, de tominst veer Bookstaaben heft. För elkeen Bookstab gift dat eenen Punkt. Versöökt, so veel Punkte at mögelk to maaken. Aaver de Bookstaab in de Mitt, de mutt jümmer in dat Woort vörkaamen.
Amenn fallt us daarbi noch weller plattdütsch Wör un Begriffe in, de wi all meist vergeten harrn. Us Gehirnsmollt kummt daarbi ook in de Gang un ward wunnerbaar traineert.
Achter heff ick de Begriffe upschreben, aaver niich in de richtige Reeg un denn ook noch von achtenna vorn to lesen. Dat bewaahrt daar vör, dat wi us ülfs bedröögen doot, maal eben gau naakieken.Na ja, wi kennt us doch.
Wat de enkelten Begriffe bedüden doot, ( up Hochdüütsch) dat steiht ook achtern in eern List. De aaver in de richtige Reeg.
Un nu man ran an den Speck. Un nich upgeven. Dit Spill brukt Gedüür, Gunn se di – un speel maal weller. Dat is ook goot för de Seel.
 
 

Dat Spill ENNEA als 450kb als PDF

 

 

 

Zur aufrufenden Seite